ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Source: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Διεύθυνση: Μπιζανίου 236  , Φιλιππιάδα

Ταχ. Κωδ.:  48200
Τηλ.:          2683023585

Τηλ.:          2683360306

Fax:           2683023585
Email:        mail@2gym-filipp.pre.sch.gr

                 2gymfili@sch.gr

Events in December 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 27, 2023
November 28, 2023
November 29, 2023
November 30, 2023
December 1, 2023
December 2, 2023
December 3, 2023
December 4, 2023
December 5, 2023
December 6, 2023
December 7, 2023
December 8, 2023
December 9, 2023
December 10, 2023
December 11, 2023
December 12, 2023
December 13, 2023
December 14, 2023
December 15, 2023
December 16, 2023
December 17, 2023
December 18, 2023
December 19, 2023
December 20, 2023
December 21, 2023
December 22, 2023
December 23, 2023
December 24, 2023
December 25, 2023
December 26, 2023
December 27, 2023
December 28, 2023
December 29, 2023
December 30, 2023
December 31, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top